Considero d.o.o. · Pavla Radića 5, 43000 Bjelovar · +385(0)99 2667 000 · studio@considero.hr
 

Novosti

CMS web portal hosting, Informacije za korisnike

Pošalji na:  MySpace del.icio.us E-mail

Obavezni podaci o tvrtki na web stranicama

Objavljeno 06. 07. 2008.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine N.N. 107/2007. od 3. listopada 2007. godine), između ostalog određuje se zakonska obveza objavljivanja osnovnih podataka o tvrtki na web stranicama tvrtke. Ovime se web stranice izjednačavaju s ostalim poslovnim papirima tvrtke, kao što su pisma računi i sl. Odredbe se primjenjuju od 1. travnja 2008. godine na sve tvrtke koje imaju vlastite web stranice.

Koje podatke ste dužni objaviti na web stranicama?

Navedene izmjene i dopune članka 21. Zakona iz 1993. godine nalaze se u članku 5. Zakona od listopada 2007. i glase:

Članak 5.

U članku 21. stavku 4. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: »Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.« U stavku 5. iza riječi: »papiru« dodaju se riječi: »i internetskoj stranici«. Točka 3. mijenja se tako da glasi: »3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.«

U praksi to znači da ste od 1. travnja 2008. godine na vlastitim web stranicama tvrtke dužni objaviti sljedeće podatke o tvrtki:

  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke.
  • Sjedište tvrtke.
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar.
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar.
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva i je li temeljni kapital uplaćen u cijelosti. Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen. Jednako vrijedi i za ukupan broj izdanih dionica i njihovih nominalnih iznosa za dionička društva.
  • Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.
  • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa.

Korisnici Considero ProtonCMS web stranica

Korisnici ProtonCMS sustava za upravljanje web sadržajem mogu brzo i jednostavno izvršiti potrebne dopune svojih web stranica tako što će se prijaviti na internet stranice svojim administratorskim korisničkim računom te u dva klika dopuniti stranice obaveznim podacima.
Korisnike koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami dopuniti internetske stranice kako bi one bile u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima molimo da nam se jave što je prije moguće kako bismo izvršili potrebne dopune.

Kliknite ovdje za preuzimanje teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007).

Copyright © Considero 2005 - 2019