Considero d.o.o. · Pavla Radića 5, 43000 Bjelovar · +385(0)99 2667 000 · studio@considero.hr
 

Cijene SEO i SEM internet marketing usluga

Cijene usluga optimizacije web stranica za tražilice (SEO)

Internet marketing SEO i SEM usluge

Cijena

Revizija web stranica i istraživanje ključnih riječi
Analiza, dokumentiranje i definiranje ciljeva web stranica

4.000,00 KN

Istraživanje ključnih riječi i fraza. Analiza pozicija na Googleu. (Po ključnoj riječi ili frazi)

250,00 KN

Onsite (Onpage) SEO optimizacija
Postavljanje metapodataka (meta tagova) stranice. Title, description, keywords,...

50,00 KN

Uređivanje sadržaja web stranice - pisanje teksta  (copywriting po kartici teksta)

200,00 KN

LPO Landing Page Optimizacija - optimizacija prihvatnih i prodajnih stranica
Optimizacija sadržaja stranice

300,00 KN

Optimizacija usabilitiya i navigacije stranice

200,00 KN

Link building - postavljanje veza (linkova) na web stranice
Upis u FFA (Free-For-All) web direktorij

15,00 KN

Jedinstvena veza na stranicu (Unique page link) u relevantnoj ili ciljanoj niši

750,00 KN

SEM Search Engine Marketing - kontekstualno oglašavanje na tražilicama
5 ključnih riječi i 3 varijacije oglasa po proizvodu ili usluzi mjesečno

200,00 KN

Praćenje statistika posjećenosti, konverzije i mjesečno izvještavanje

100,00 KN

Narudžba SEO i usability optimizacije weba

Copyright © Considero 2005 - 2019