Considero d.o.o. · Pavla Radića 5, 43000 Bjelovar · +385(0)99 2667 000 · studio@considero.hr
 

Links

Lista linkova

Links je također jedan od osnovnih i najčešće korištenih CMS modula. Modul služi za prikazivanje liste linkova. Linkovima se postavlja naziv, URL i po potrebi opis. Modul prikazuje linkove poredane horizontalno ili vertikalno, prema postavkama modula.

Ovaj modul najčešće se koristi kao pomoćna navigacija (izbornik podstranica trenutne stranice), kao lista linkova na vanjski sadržaj, datoteke i sl.

Copyright © Considero 2005 - 2019