Considero d.o.o. · Pavla Radića 5, 43000 Bjelovar · +385(0)99 2667 000 · studio@considero.hr
 

Online kalendar

Vaš kalendar uvijek dostupan i ažuran...

Online kalendar za organizaciju vremena, sastanaka, događaja i sl.

  • Web sučelje kalendara.
  • Mogućnost dijeljenja kalendara između članova tima.
  • Sinkronizacija s Outlookom i mobilnim uređajima.
Copyright © Considero 2005 - 2019