Considero d.o.o. · Pavla Radića 5, 43000 Bjelovar · +385(0)99 2667 000 · studio@considero.hr
 

Baza znanja / Područja

Rječnik pojmova

 

SEO: optimizacija sadržaja za tražilice

Search Engine Optimization (SEO) ili optimizacija za tražilice je skup tehnika, odnosno proces povećanja obujma i kvalitete posjeta web stranicama preko rezultata pretraživanja na tražilicama. Što je stranica bolje pozicionirana u rezultatima pretraživanja za relevantne ključne riječi, to će privući veću pažnju i ostvariti više posjeta. Osim privlačenja pažnje ciljane publike kroz optimizaciju za relevantne ključne riječi i fraze, SEO se bavi i optimizacijom web sadržaja za pretraživanje kroz specijalizirane tražilice za npr. slike, video, lokalno pretraživanje, specijalizirane tražilice (tzv. vertiklano pretraživanje) i sl.

SEO tehnike uključuju analizu web sadržaja, usklađivanje metapodataka web stranica, eventulane ispravke u kodu web stranica i otklanjanje potencijalnih prepreka koje bi onemogućile pravilnu i potpunu dostupnost sadržaja robotima web tražilica (spider, bot, crawler), uključujući provjeru i usklađivanje navigacije
S marketinške strane SEO se bavi proučavanjem načina rada internetskih tražilica, njihovih algoritama za indeksiranje i pozicioniranje sadržaja te istraživanjem potreba korisnika internetskih tražilica, odnosno najčešće tražnih pojmova i fraza.
Važan segment SEO marketinga čini i copywriting, odnosno pisanje, izrada i postavljanje originalnog i dobro strukturiranog web sadržaja, koji će tražilice izvrsno rangirati i tako učiniti dostupnim širokom krugu korisnika interneta.

Komentari

Copyright © Considero 2005 - 2019