Considero d.o.o. · Pavla Radića 5, 43000 Bjelovar · +385(0)99 2667 000 · studio@considero.hr
 

Baza znanja / Područja

Rječnik pojmova

 

SEO: indeksiranje web sadržaja

Vodeće svjetske tražilice koriste crawlere (automatizirane softvere) za pronalaženje i "čitanje" web stranica koje će uključiti u rezultate pretraživanja. Vlasnici web stranica ili webmasteri mogu prijaviti stranice tražilicama kako bi ih one indeksirale. Stranice na koje vode linkovi s web stranica koje su već uključene u indekse pretraživača, nije potrebno posebno prijavljivati, crawleri će ih pronaći automatski.

Iznuzetno je važno postaviti dobru navigaciju unutar web stranica, kako bi tražilice mogle doći do svakog dijelića sadržaja, pročitati ga, indeksirati i rangirati. Potrebno je napomenuti da tražilice ne mogu pratiti JavaScript, Flash, AJAX i neke druge client-side generirane linkove, kao ni IFrame okvire te sadržaj u grafičkom formatu . Za navigaciju je najbolje koristiti običan HTML A objekt.
Neki internetski pretraživači kao npr. Google, nude mogućnost postavljanja XML mape weba (Site Map), odnosno datoteke koja sadrži strukturu web stranica i koja omogućuje njihovim crawlerima da pronađu i "pročitaju" sadržaj.

Prilikom izrade i postavljanja web sadržaja treba imati na umu kako su algoritmi većine vodećih internetskih tražilica napravljeni tako da sortiraju i rangiraju sadržaj na način da korisnicima ponude što kvalitetniji web sadržaj u odnosu na tražene ključne riječi i fraze. Postoji pravilo koje kaže "ono što je dobro za korisnika, dobro je i za tražilicu". Ne zna se točno kako rade algoritmi internetskih tražilica. Pretpostavlja se da Google koristi više od 200 različitih faktora prilikom indeksiranja i rangiranja web stranica. Većina ih ima ugrađene mehanizme za otkrivanje prijevara, odnosno "preoptimiziranog" sadržaja i drugih trikova kojima neki webmasteri pokušavaju dovesti svoj sadržaj na najviša mjesta u rezultatima pretraživanja. Pokušaj prijevare za sobom povlači sankcije od strane internetske tražilice, pa je tako moguća i zabrana određene web stranice ili domene.

Vlasnik web stranice može i onemogućiti indeksiranje pojedinih dijelova web stranica ili čitavih web stranica. Obično se onemogućuje indeksiranje pojedinih stranica kao npr. stranica za prijavu i odjavu korisnika, stranicu s košaricom u web trgovini, rezultate internog pretraživača (koje Google od 2007. godine smatra spamom) i sl.

Samo će originalan, kvalitetan, dobro strukturiran i međusobno povezan web sadržaj biti uvršten u rezultate pretraživanja i dobro pozicioniran na internetskim tražilicama.

Komentari

Copyright © Considero 2005 - 2019