Considero d.o.o. · Pavla Radića 5, 43000 Bjelovar · +385(0)99 2667 000 · studio@considero.hr
 

Baza znanja / Područja

Rječnik pojmova

 

White hat & black hat SEO

Ova dva engleska naziva, white hat (bijeli šešir) i black hat (crni šešir), označavaju dva osnovna pravca koja su se razvila na SEO tržištu.

White hat SEO je skupina tehnika za optimizaciju web sadržaja koje su poželjne i preporučene od strane vodećih internetskih pretraživača. Osim što će koristiti dopuštena sredstva i tehnike, white hat SEO će se pobrinuti i da sadržaj koji "vide" tražilice bude isti kao i onaj kojega vide korisnici interneta.

Black hat SEO, s druge pak strane, koristi nedopuštena sredstva i tehnike kako bi što je prije moguće postigao što bolju poziciju na tražilicama. Neke od tehnika kojima se služi black hat SEO su: skrivanje teksta na web stranicama uporabom iste boje fonta i pozadine, nevidljivim DIV elementima ili elementima izvan okvira ekrana, prikazivanjem različitog sadržaja tražilicama i korisnicima (cloacking) i slično.

Internetske tražilice mogu otkriti i kazniti uporabu black hat SEO metoda tako što će otkrivenim web stranicama smanjiti rang ili ih potpuno izbaciti iz rezultata pretraživanja. Poznat je slučaj iz 2006. godine kada je Google otkrio uporabu black hat metoda na stranicama njemačkoga proizvođača automobila BMW-a. Stranice su izbačene iz Googleovog indeksa, BMW se ispričao, preuredio svoje web stranice i Google ih je ponovo uvrstio u svoj indeks.

White hat SEO je možda teži put do dobre pozicije na tražilicama, ali je tako stečena pozicija nedvojbeno sigurnija na duži vremenski period i kvalitetnija korisnicima interneta.

Komentari

Copyright © Considero 2005 - 2019