Considero d.o.o. · Pavla Radića 5, 43000 Bjelovar · +385(0)99 2667 000 · studio@considero.hr
 

Analiza web stranica

 
X
 
Web stranice: http://www.vojko-obersnel.com/hr/home
Datum/Zapis: 20.11.2009. / 75478
Analizu izvršio: Considero d.o.o.
www.considero.hr
E-mail: studio@considero.hr

 

SEO zadovoljava?
Domena
DA
info
Adekvatan naziv domene?
DA
info
Friendly URL?
DA
Metapodaci
Djelomično
 
info
Valjan 'Title'?
DA
info
Valjan 'Description'?
NE
info
Valjani 'Keywords'?
NE
info
Upotreba heading tagova za naslove?
Djelomično
info
Linkovi imaju title?
NE
info
Slike imaju alt i/ili title?
DA
info
Ključne riječi nalaze se i u naslovu i u sadržaju osnovnog teksta stranice?
DA
Ispravno korištenje tehnologija
DA
info
Korištenje html taga <a> za linkove?
DA
info
Korištenje teksta, a ne slika za prikaz riječi?
DA

 

DESIGN & USABILITY zadovoljava?
Vizualni dojam
DA
info
Postoji skladnost boja i oblika?
DA
info
Kvalitetna grafika?
DA
Naslovna stranica
DA
info
Na prvi pogled je jasno o čemu se radi na stranicama?
DA
info
Naslovnica sadrži dinamički sadržaj?
DA
info
Naslovnica je sažeta, informativna i pregledna?
DA
info
Naslovnica nije uvodna stranica?
DA
info
Dostupni kontakt podaci s naslovnice?
DA
info
Dostupni opći podaci (o nama) s naslovnice?
DA
Struktura sadržaja
DA
info
Logična struktura svake stranice (Header-Body-Footer)?
DA
info
Struktura glavnog sadržaja služi preglednosti i čitljivosti sadržaja?
DA
info
Header je visok samo na naslovnici, dok je na drugim stranicama smanjen i sadrži samo bitne informacije?
DA
info
Footer sadrži impressum i ažurne podatke o autorskim pravima?
DA
Navigacija
Čitljivost
Djelomično
info
Dobra veličina slova?
NE
info
Dobar kontrast između teksta i pozadine?
DA
info
Naslovi su izdvojeni bojom ili veličinom?
DA
info
Konzistentnost u boji i izgledu linkova?
NE
info
Tekstovi su prilagođeni webu (paragrafi, bold, bullets...)?
DA
info
Tekst stranice ima veze s naslovom i u kontekstu je ostalog sadržaja na stranici?
DA
Pretraživanje
DA
info
Postoji lokalna tražilica?
DA
info
Lokalna tražilica dostupna je sa svih stranica i nalazi se na logičnom mjestu?
DA
Dijeljenje sadržaja
DA
info
Dostupna RSS sindikacija sadržaja?
DA
info
Dostupno dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža?
DA
Interaktivnost
Djelomično
info
Postoji kontakt forma?
DA
info
Mogućnost komentiranja sadržaja ili knjiga gostiju?
DA
info
Dostupan live chat?
NE
info
Dostupan forum?
NE
Ispravno korištenje web tehnologija?
DA
info
Ispravno korištenje ili ne korištenje Flash tehnologije?
DA
info
Ispravno korištenje ili ne korištenje JavaScript tehnologije?
DA
info
Ispravno korištenje ili ne korištenje Java tehnologije?
DA
Copyright © Considero 2005 - 2019