; Analiza strukture upita za pretraživanje

Analiza strukture upita za pretraživanje

27.10.2007., autor: Hrvoje Komljenović

Proveli smo analizu Google Analytics podataka o posjećenosti web stranica na uzorku od 11 090 jedinstvenih posjetitelja koji su do analiziranih stranica došli preko Googlea i drugih tražilica u razdoblju od 6 mjeseci. Istraživali smo koliko riječi najčešće upisujete u tražilice, kojih su vrsta te riječi, jesu li u množini, jednini, jesu li možda pridjevi ili brojevi? Koliki je udio pojedinog od ovih obilježja u prve tri riječi u frazama itd.

Broj riječi u frazama

Jedna riječ 57,64 %
Dvije riječi 34,27 %
Tri riječi 8,09 %
Brojčana oznaka 10,70%
Rezultati analize broja riječi u frazama

Pozicioniranje vašeg šadržaja u rezultatima pretraživanja na Googleu, Yahoou, Alta Visti i sl. ovisi uvelike i o tome što će i kako korisnik upisati u tražilicu, a što vi od sadržaja i kako optimizirano imate na svojim web stranicama.

Obilježja ključnih riječi

Obilježje

Jedna riječ

Dvije riječi

1. riječ

2. riječ

Opća imenica

65,13 %

10,60 %

81,72 %

Pridjev

7,99%

77,37 %

-

Brojčana oznaka

-

-

18,28 %

Naziv branda ili osobno ime

4,12 %

-

-

Jednina

91,76 %

62,40 %

44,12 %

Množina

8,24 %

37,60 %

37,60%

Nominativ

97,09 %

10,60 %

77,37%

Genitiv

-

-

4,34 %

Ako fraza ima 3 riječi, obično je to postojeća fraza s dvije riječi kojoj je na početak dodan još jedan pridjev, najčešće nešto poput "novo", "besplatno", "jeftino" ili neka "naj" riječ (najbolji, najveći itd.).

Iz prethodne tablice saznali smo kako je za SEO optimizaciju važno znati da 57 % surfera u tražilice upisuje jednu riječ, a trećina njih će upisati dvije riječi. Sada vidimo da je ta riječ najčešće opća imenica u nominativu jednine. Kod fraza s dvije riječi prva riječ najčešće je pridjev, a pojam je u jednini. Druga riječ najčešće je opća imenica u nominativu jednine.

Ovi podaci dobiveni su statističkom analizom podataka o posjećenosti web portala široke tematike tako da predstavljaju najširi krug korisnika interneta. Svejedno, ovi podaci predstavljaju jedan web portal i možda nisu u potpunosti sukladni vašoj situaciji, te u svakom slučaju preporučamo SEO analizu Vaših web stranica.

Podaci dobiveni SEO analizom koriste se kako bi se web sadržaj što više prilagodio navikama korisnika interneta i što lakšem pronalaženju sadržaja na tražilicama. SEO podatke i statistike o ključnim riječima i frazama koriste autori sadržaja, web administratori i SEO manageri u svrhu izrade i prilagodbe sadržaja web stranica ciljanim skupinama posjetitelja.