; Novi izvoznik - Export fit check

Novi izvoznik - Export fit check

Preporuka Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za 2009. godinu

2.7.2009., autor: Hrvoje Komljenović

Temeljem objavljenog projekta "Novi izvoznik - Export fit check" za 2009. godinu (Klasa 331-02/09-01/125, Ur. broj 526-07-02/4-09-1) koji je sastavni dio programa "Želim izvoziti" te Zaključka Povjerenstva za provedbu projekta "Novi izvoznik - Export fit check" (Klasa 331-02/09-01/125, Ur. broj 526-07-02/4-09-4) Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva dodjeljuje preporuku tvrtki

"CONSIDERO" d.o.o.
43000 Bjelovar, Miroslava Krleže 160

za ostvarivanje prednosti pri razmatranju zahtjeva na projektima poticanja konkurentnosti koje provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i ostale državne institucije.

Preporuka Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Considero "Novi izvoznik"